Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

NCN we współpracy z CHIST-ERA ogłasza konkurs na międzynarodowe projekty badawcze

Narodowe Centrum Nauki we współpracy z siecią CHIST-ERA  ogłasza konkurs na międzynarodowe projekty badawcze z  zakresu technologii informacyjnych oraz komunikacyjnych:

  1. Nano-Opto-Electro-Mechanical Systems for ICT (NOEMS)
  2. Foundations for Misbehaviour Detection and Mitigation Strategies in Online Social Networks and Media (OSNEM)

O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

Kraje uczestniczące w konkursie: Belgia, Bułgaria, Czechy, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Irlandia, Izrael, Litwa, Polska, Słowacja, Szwajcaria, Tajwan, Turcja, Wielka Brytania.

Proces wnioskowania o udzielenie finansowania

  • międzynarodowy: przygotowanie przez polski zespół badawczy we współpracy z partnerami zagranicznymi wniosku wspólnego w języku angielskim, który należy złożyć w elektronicznym systemie składania wniosków (ESS)
  • poziom krajowy: przygotowanie przez polski zespół badawczy wniosku krajowego dotyczącego polskiej części projektu, który należy złożyć do NCN w formie elektronicznej, w terminie do 7 dni po upływie terminu składania wniosków wspólnych na poziomie międzynarodowym.

 

 

  Harmonogram konkursu

  • Termin składania wniosków wspólnych: 17 stycznia 2022 r., 17:00 CET
  • Termin składania wniosków krajowych: 24 stycznia 2022 r.
  • Wyniki konkursu: czerwiec 2022 r.

 

W konkursie można zaplanować projekt badawczy trwający 24 lub 36 miesięcy.

 

Całkowita wysokość środków finansowych przeznaczonych przez NCN na realizację zadań           przez polskie zespoły badawcze w konkursie wynosi 500 tys. euro.

 

 

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2021-11-10-ogloszenie-chist-era-call-2021