Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

MAESTRO 16

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasza konkurs MAESTRO 16 na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być odkrycia naukowe.

W konkursie tym można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego. Budżet konkursu wynosi 20 mln zł. Projekt badawczy może trwać 36, 48 albo 60 miesięcy. Nabór wniosków w systemie OSF trwa do 17.09.2024r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/maestro16