Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

SONATA BIS 14

Konkurs SONATA BIS 14 jest otwarty dla naukowców, którzy planują zbudować nowy zespół badawczy, prowadzący badania naukowe o charakterze podstawowym. Kierownikami projektów mogą być osoby, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Projekty SONATA BIS także można planować na 36, 48 lub 60 miesięcy. Warunki konkursu nie określają maksymalnej liczby członków zespołu badawczego, jednak w grancie konieczne jest zaangażowanie doktoranta lub doktorantów, na łączny okres co najmniej 36 miesięcy. Dodatkowo w projekcie można zaplanować zatrudnienie innych wykonawców, w tym m.in. osób na stanowiskach typu post-doc czy studentów.

Budżet konkursu SONATA BIS 14 wynosi 150 milionów złotych. Wnioski można składać do 17 września 2024 roku do godziny 16.00 za pośrednictwem systemu OSF.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata-bis14