Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Wzory druków

Raport z wykonywania pracy badawczej – pobierz

Wniosek o realizację pracy badawczej – pobierz

Protokół zdawczo-odbiorczy pracy zleconej – pobierz