Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Wzory druków

Raport z wykonania pracy badawczej – pobierz

Wniosek o realizację pracy badawczej – pobierz

Protokół zdawczo-odbiorczy pracy zleconej – pobierz

Wniosek na realizację pracy zleconej – pobierz

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.