Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Monografia: "Remanufacturing and Advanced Machining Processes for New Materials and Components"

INFORMACJE O PROJEKCIE

Rodzaj projektu: Doskonała nauka – Wsparcie monografii naukowych
Tytuł projektu: Monografia: „Remanufacturing and Advanced Machining Processes for
New Materials and Components”

Dziedzina nauki: Dziedzina nauk inżynieryjnotechnicznych
Dyscyplina nauki:
inżynieria mechaniczna
 Jednostka organizacyjna realizująca zadanie:
Wydział Mechaniczny UTH Rad.
Okres realizacji:
6 miesięcy
Okres finansowania: 09.2021-02.2022

Kwota wnioskowana:
72 000,00

Streszczenie projektu:
Monografia pt.:
„Remanufacturing and Advanced Machining Processes for New Materials and Components” – „Regeneracja i zaawansowane procesy wytwarzania współczesnych materiałów i części maszyn” przedstawia przegląd technologii nowych i perspektywicznych metod wytwarzania i odnawiania części, a także inżynierii powierzchni, nakierowanych na wydłużenie czasu finkcjonowania systemów inżynierskich, stosowanych w przemyśle i transporcie kolejowym.
Doświadczenie technologii konwencjonalnych też jest uwzględnione. Znaczną uwagę poświęcono osobliwościom stosowania nowych powłok i warstw wierzchnich w perspektywie zrównoważonego rozwoju i ekologicznej produkcji i cyklu życia wyrobu. Monografia jest przeznaczona dla szerokiego grona odbiorców, w tym studentów, naukowców, inżynierów i innych grup zainteresowanych zagadnieniami oszczędności zasobów, renowacji części maszyn i zapobiegania awariom systemów inżynierskich.
The book presents new and promising processes for machining and restoration of components, as well as surface engineering methods aimed on life prolongation of industrial and railway transport engineering systems. The experience of conventional methods is considered, too. Considerable attention is paid to the peculiarities of the application of new protective coatings and the perspective of sustainability and greener life cycle maintenance. The book is addressed to a wide range of readers, such as students, researchers, engineers and others interested in resource saving, renovation and  failure prevention of the components of engineering systems.