Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Obowiązujące przepisy

Zasady realizacji prac badawczych zleconych UTH przez podmioty zewnętrzne – zarządzenie R-05/2016

Zasady przyznawania środków finansowych na prowadzenie działalności naukowej pochodzących z subwencji Ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego – Zarządzenie R-09/2021

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Ewaluacja jakości działalności naukowej