Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Uniwersytet dzieci i młodzieży

Informacje o projekcie.

Projekt „Uniwersytet dzieci i młodzieży” skierowany jest do uczniów szkół podstawowych- klas I-VIII z województwa mazowieckiego. Zakłada przeprowadzenie dwóch edycji zajęć z przedmiotów: chemia, matematyka, medycyna, sztuka oraz ekonomia. W dwóch edycjach (po 60 osób w każdej) wsparciem objętych zostanie 120 uczestników z podziałem na grupy wiekowe. Klasy I-III, klasy IVVI, klasy VII-VIII. Rekrutacja uczestników do projektu będzie odbywała się na podstawie wysokości średniej z ostatniego semestru oraz kolejności zgłoszeń. Zajęcia będą prowadzone w salach i laboratoriach Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z wykorzystaniem wysokiej jakości sprzętu. Do prawidłowej realizacji wszystkich zajęć, zostanie zakupiony sprzęt laboratoryjny oraz materiały zużywalne i pomoce dydaktyczne. Wszyscy uczestnicy zostaną objęci dodatkowym ubezpieczeniem NNW. Zajęcia realizowane będą w pięciu blokach tematycznych:

Zadanie 1 – W świecie chemii

Zadanie 2 – Matematyka w praktyce

Zadanie 3 – Człowiek bez tajemnic

Zadanie 4 – Rzeźba w przekroju

Zadanie 5 – Ekonomia dla bystrzaków