Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Gospodarka światowa - wyzwania XXI wieku

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu realizuje projekt pt: Międzynarodowa Konferencja Naukowa Gospodarka światowa – wyzwania XXI wieku, dofinansowany z budżetu państwa w ramach programu „Doskonała nauka”; moduł „Wsparcie konferencji naukowych”

Nr umowy: DNK/SP/549670/2022

Wartość dofinansowania: 147 570,90

Całkowita wartość zadania: 165 839,60

Czas trwania projektu: 02.11.2022r. – 31.10.2024r.

Kierownik projektu: dr Joanna Bukowska

Głównym celem projektu jest organizacja dwóch edycji, a mianowicie X i XI  Międzynarodowej Konferencji Naukowej Gospodarka światowa – wyzwania XXI wieku o zasięgu krajowym i zagranicznym. Organizatorem Konferencji jest Katedra Biznesu i Finansów Międzynarodowych oraz Katedra Finansów i Ubezpieczeń Wydziału Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Obejmuje ona tematykę dotyczącą funkcjonowania gospodarki światowej, w tym rynków finansowych, rynków ubezpieczeniowych, polityki ekonomicznej, zasad funkcjonowania przedsiębiorstw w warunkach gospodarki globalnej, czy zagadnień związanych z rachunkowością podmiotów gospodarczych. Należy podkreślić, że tematyka każdej kolejnej edycji konferencji uzupełniana jest o aktualne wydarzenia zachodzące w gospodarce światowej. Prezentowane  na konferencji wyniki badań  zostaną opublikowane zarówno w języku polskim, jak i angielskim, co pozwoli na ich popularyzację w skali międzynarodowej oraz przyczyni się do rozwoju dyscypliny ekonomia i finanse. Jest to konferencja, która cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno krajowych, jak i zagranicznych ośrodków akademickich. Z roku na rok do udziału w konferencji przystępuje coraz więcej uczelni zagranicznych.  

Katedra Biznesu i Finansów Międzynarodowych oraz Katedra Finansów i Ubezpieczeń Wydziału Ekonomii i Finansów serdecznie zapraszają na Międzynarodową Konferencję Naukową Gospodarka światowa – wyzwania XXI wieku” – pobierz