Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Wydanie monografii naukowej: "Rachunkowość zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji"

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu realizuje projekt pt: Wydanie monografii naukowej: „Rachunkowość zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji”, dofinansowany z budżetu państwa w ramach programu „Doskonała nauka”; moduł „Wsparcie monografii naukowych”

Nr umowy: DNM/SP/550286/2022

Wartość dofinansowania: 25.740,

Całkowitą wartość zadania: 28.600,

Czas trwania projektu: 01.10.2022r. – 31.10.2023r.

Kierownik projektu: dr hab. Marzanna Lament, prof. UTH

Głównym celem projektu jest opublikowanie monografii naukowej „Rachunkowość zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji” wydanej zarówno w sposób tradycyjny, jak i udostępnienie jej w formie otwartego dostępu. Książka będzie dostępna zarówno na stronie uczelni, w szczególności w jej zasobach bibliotecznych, ale także będzie stanowiła część zasobów Biblioteki Narodowej oraz innych bibliotek uczelnianych. Zostanie także udostępniona na stronie internetowej wydawnictwa. Ogólna dostępność publikacji wydaje się to być szczególnie istotna zarówno ze względu na zmieniającą się rzeczywistość, głównie rozwój cyfryzacji, jak i możliwości jej wykorzystania przez wszystkie zainteresowane osoby (praktycy gospodarczy oraz studenci) oraz popularyzację zawartych w niej treści. Monografia przeznaczona jest dla studentów oraz praktyków gospodarczych zainteresowanych problematyką rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. Należy ją uznać na nowatorską i znaczącą dla rozwoju dyscypliny ekonomia i finanse ze względu na rzadkie podejmowanie tej problematyki i wąskie grono osób specjalizujących się w niej i w związku z tym występującą lukę badawczą i publikacyjną. Należy jednocześnie wskazać na potrzebę opracowań z tego zakresu ze względu na ich brak przy jednoczesnym zgłaszaniu zapotrzebowania na nie.

Zapraszamy do zapoznania się z monografią naukową pt:Rachunkowość zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji”, której autorami są  dr hab. Marzanna Lament prof. UTH Rad. oraz dr Jan Piątekpobierz