Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Sportowa integracja młodzieży z Radomia i powiatu radomskiego ze studentami I roku UTH Rad.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu realizuje bezpłatny projekt pt: „Sportowa integracja młodzieży z Radomia i powiatu radomskiego ze studentami I roku UTH Rad.” dofinansowany z budżetu państwa w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki”; moduł  „Popularyzacja nauki i promocja sportu”

Czas trwania projektu:  03.01.2022r. – 31.03.2023r.

Środki finansowe przyznane przez Ministra na realizację projektu:  120 496 zł

Projekt pt: „Sportowa integracja młodzieży z Radomia i powiatu radomskiego ze studentami I roku UTH Rad.”, zakłada przeprowadzenie turniejów w grach zespołowych: futsalu, piłce siatkowej kobiet i mężczyzn, koszykówce kobiet i mężczyzn oraz piłce ręcznej kobiet i mężczyzn. 

Celem projektu jest popularyzacja sportu akademickiego wśród maturzystów ze szkół z Radomia i powiatu radomskiego oraz sportowa integracja środowiska uczniowskiego ze studenckim. Zależy nam również na zainteresowaniu różnymi dyscyplinami i zaszczepieniu miłości do sportu jak największej rzeszy młodzieży. Poprzez sport chcemy również zachęcić młodzież do studiowania w swoim rodzimym regionie, dając możliwość rozwijania swoich umiejętności w UTHRad. i aby zdobytymi kompetencjami zasilali rozwój miasta i regionu radomskiego.

Pokazujemy również możliwości bazowe i organizacyjne Uczelni, zachęcając tym samym do podjęcia studiów w radomskim Uniwersytecie. Mając na uwadze zaproszenie ok. 850 osób, mamy nadzieję na pokazanie się z najlepszej strony, jako organizatorzy i liczymy na dalszą współpracę ze szkołami ponadpodstawowymi Radomia i okolic.