Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Wydanie monografii naukowej: “Prospects and challenges of entities development in world economy”

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu realizuje projekt pt: Wydanie monografii naukowej: „Prospects and challenges of entities development in world economy”, dofinansowany z budżetu państwa w ramach programu „Doskonała nauka”; moduł „Wsparcie monografii naukowych”

Nr umowy: DNK/SP/515897/2021

Wartość dofinansowania: 18.000,

Całkowitą wartość zadania: 20.000,

Czas trwania projektu: 04.05.2021r. – 28.02.2022r.

Kierownik projektu: dr hab. Marzanna Lament, prof. UTH

Głównym celem projektu jest opublikowanie wyników badań przeprowadzonych w środowisku międzynarodowym z zakresu finansów międzynarodowych, a w szczególności z zakresu rozwoju podmiotów gospodarczych funkcjonujących w globalnej gospodarce, w formie monografii naukowej wydanej zarówno w sposób tradycyjny, jak i udostępnienie jej w Internecie w formie otwartego dostępu. W projekcie uczestniczą pracownicy naukowi następujących uczelni: Uniwersytet Łódzki, Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, International Hellenic University in Thessaloniki, University of Ioannina oraz Hellenic Open University.

Podstawowym założeniem monografii była myśl, aby zawarte w niej idee, refleksje i wiedza, dotyczące obszarów funkcjonowania sektora przedsiębiorstw, instytucji finansowych i wybranych kwestii polityki ekonomicznej państwa, trafiły do polityków i praktyków gospodarczych, a także do studentów.

Zapraszamy do zapoznania się z monografią naukową pt: „Prospects and challenges of entities development in world economy” , której autorami są prof. dr hab. Sławomir Ireneusz Bukowski oraz dr hab. Marzanna Lament prof. UTH Rad. pobierz