Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Wydanie monografii naukowej: “Prospects and challenges of entities development in world economy”