Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Kontakt

mgr Danuta Wieczorek

Kierownik Działu

tel.: +48 361 70 52
d.wieczorek@uthrad.pl

Badania naukowe

mgr Agnieszka Kisiel

Specjalista

tel.: +48 361 70 53
agnieszka.kisiel@uthrad.pl

mgr Milena Brzeska-Grzeszczyk

Samodzielny Referent

tel.: +48 361 70 53
m.brzeska-grzeszczyk@uthrad.pl

Projekty unijne

dr inż. Katarzyna Mucha

Starszy Specjalista

tel.: +48 361 70 81
katarzyna.mucha@uthrad.pl

mgr Katarzyna Figarska

Starszy Specjalista

tel.: +48 361 70 79
k.figarska@uthrad.pl

mgr Katarzyna Kośmińska

Starszy Specjalista

tel.: +48 361 70 81
k.kosminska@uthrad.pl