Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

SONATA BIS 12

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasza konkurs SONATA BIS 12 na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu badawczego, prowadzącego badania naukowe o charakterze podstawowym.

Czytaj więcej »

MAESTRO 14

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasza konkurs MAESTRO 14 na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych

Czytaj więcej »

I Konkurs HYDROSTRATEG

I konkurs Rządowego Programu Strategicznego Hydrostrateg „Innowacje dla gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej” Celem głównym Programu jest wdrożenie nowych rozwiązań poprawiających efektywność użytkowania i zarządzania

Czytaj więcej »

Zintegrowany Program UTHRad.

Studia
dualne

Projektowanie uniwersalne w UTH Rad.

UTHRad. dostępny dla wszystkich

Lorem ipsum

Lorem ipsum