Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

JPIAMR DISTOMOS

Narodowe Centrum Nauki (NCN) we współpracy z siecią JPIAMR ogłasza konkurs na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu oporności na antybiotyki. O finansowanie mogą wnioskować konsorcja międzynarodowe, złożone

Czytaj więcej »

Zintegrowany Program UTHRad.

Studia
dualne

Projektowanie uniwersalne w UTH Rad.

UTHRad. dostępny dla wszystkich

Lorem ipsum

Lorem ipsum