Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Uniwersytet dzieci i młodzieży

Rekrutacja.

Rekrutacja uzupełniająca  dla klas VII-VIII do II edycji zajęć w ramach projektu „Uniwersytet dzieci i młodzieży” odbędzie się w następujących terminach:

Przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych:  od 23 grudnia 2023r.  do 12 stycznia 2024r. (w godzinach 9.00 – 14.00)

ul. Malczewskiego 29 („budynek Rektorat”) pokój 125

Ogłoszenie wyników – 15 stycznia 2024r. (informacja o wynikach rekrutacji zostanie przesłana do Państwa za pośrednictwem e-mail)

————————————————————-

Rekrutacja do II edycji zajęć w ramach projektu „Uniwersytet dzieci i młodzieży” odbędzie się w następujących terminach:

Przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych:  od 28 listopada 2023r.  do 15 grudnia 2023r. (w godzinach 9.00 – 14.00)

ul. Malczewskiego 29 („budynek Rektorat”) pokój 125

Ogłoszenie wyników – 22 grudnia 2023 roku (informacja o wynikach rekrutacji zostanie przesłana do Państwa za pośrednictwem e-mail)

—————————————————————

Rekrutacja do I edycji zajęć w ramach projektu „Uniwersytet dzieci i młodzieży” odbędzie się w następujących terminach:

Przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych:  od 9 stycznia 2023r.  do 16 stycznia 2023r. (do godziny 12)

Ogłoszenie wyników – 17 stycznia 2023 roku (informacja o wynikach rekrutacji zostanie przesłana do Państwa za pośrednictwem e-mail)

 

Krok 1.
Pobierz i wypełnij formularz zgłoszenia

UWAGA!!! – formularz zgłoszeniowy należy wydrukować dwustronnie w kolorze

Krok 2.
Wypełniony formularz należy dostarczyć do biura projektu „Nauka przez zabawę”, mieszczącego się w Radomiu przy ulicy Malczewskiego 29, pokój 125.

Krok 3.
Oczekuj na wiadomość o wpisaniu  dziecka na Listę kandydatów lub Listę rezerwową.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Uniwersytet dzieci i młodzieży”   –pobierz

Formularz zgłoszenia dziecka do udziału w projekcie „Uniwersytet dzieci i młodzieży” –  pobierz

Umowa uczestnictwa dziecka w projekcie „Uniwersytet dzieci i młodzieży” –pobierz

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikację prac uczestników projektu

„Uniwersytet dzieci i młodzieży”

pobierz

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na upowszechnianie wizerunku uczestników projektu

„Uniwersytet dzieci i młodzieży”

pobierz