Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

4. konkurs w ramach Programu INNOGLOBO

Program INNOGLOBO umożliwia podmiotom z Polski nawiązanie współpracy badawczo-rozwojowej (w zakresie różnorodnych obszarów tematycznych) z partnerami zagranicznymi z tych państw świata, z którymi Polska utrzymuje

Czytaj więcej »

Zintegrowany Program UTHRad.

Studia
dualne

Projektowanie uniwersalne w UTH Rad.

UTHRad. dostępny dla wszystkich

Lorem ipsum

Lorem ipsum