Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Uniwersytet dzieci i młodzieży

Program zajęć.

 W ramach projektu pt: „Uniwersytet dzieci i młodzieży” zaplanowano realizację pięciu zadań z zakresu: chemii, matematyki, medycyny, sztuki oraz ekonomii. Uczestnicy podzieleni zostaną na trzy grupy wiekowe: klasy I-III, klasy IV-VI oraz klasy VII-VIII. Ramowy zakres programu zajęć obejmuje:

Zadanie 1 – W świecie chemii
Na początku zajęć uczestnicy zostaną zapoznani z najważniejszymi zasadami BHP obowiązującymi w laboratorium chemicznym, z prezentacją podstawowego sprzętu laboratoryjnego oraz sposobami jego wykorzystywania. Podczas zajęć wykonywane będą eksperymenty dostosowane, pod względem stopnia trudności i poziomu naukowego, do wieku uczestników. Proponowany zakres tematyczny eksperymentów:
1. Doświadczenie z atramentem sympatycznym – zajęcia połączone z zabawą.
2. Doświadczenie z wykorzystaniem Polialkoholu winylowego PVA- czteroboran sodu sieciowanie jonowe.
3. Doświadczenie z masą alginatową- odciski dłoni lub gadżetu.
4. Właściwości fizyczne substancji- gęstość – różne barwniki.
5. Farby fluoroscencyjne.
6. Przygotowanie mydełek glicerynowych.
7. Przygotowanie kul do kąpieli.
8. Przygotowanie farbek fluorescencyjnych do twarzy.
9. Identyfikacja substancji (kwasy, zasady) na podstawie pH i powszechnie używanych wskaźników.
10. Odlewy gipsowe rąk.

Zadanie 2 – Matematyka w praktyce
W ramach zaplanowanego zadania zostaną zorganizowane zajęcia, które będą zawierały elementy wykładu, ćwiczeń oraz pracy zespołowej. Ich celem będzie popularyzacja matematyki oraz pokazanie jej obecności w codziennym życiu. W każdej z grup wiekowych jako wstęp do tytułowego escape roomu będzie wprowadzenie w formie pogadanki (dzieci młodsze) lub wykładu (starsze dzieci). W ramach działania „Matematyka w praktyce” przeprowadzone zostaną zajęcia:
„Arytmetyczny escape room” (klasy 1-3)
„Geometryczny escape room” ( klasy 4-6)

„Statystyczny escape room” ( klasy 7-8).
Uczestnicy poprzez pracę w grupach nabędą umiejętność współpracy. Zajęcia będą realizowane przez specjalistów z zakresu matematyki. W ramach zadania zakupione zostaną pomoce edukacyjne dla dzieci oraz materiały zużywalne.

Zadanie 3 – Człowiek bez tajemnic
Zajęcia odbędą się w trzech grupach wiekowych: klasy I-III, klasy IV-VI oraz klasy VII-VIII i będą polegały na przeprowadzeniu wykładu multimedialnego, pokazu plansz anatomicznych i fantomów oraz zajęć praktycznych polegających na odtworzeniu wybranego organu ludzkiego na tablecie. Program zajęć zakłada zapoznanie dzieci z budową ciała ludzkiego, funkcjonowaniem organizmu, wpływie prawidłowej diety i aktywności fizycznej na zdrowie, wpływie wieku na zmiany w organizmie. Zajęcia prowadzone będą w dwóch blokach: demonstracyjnym i pracy własnej dzieci. W bloku demonstracyjnym zostanie przedstawiona prezentacja multimedialna przedstawiająca budowę i funkcjonowanie organizmu człowieka od poczęcia. Będzie ona połączona z jednoczesnym prezentowaniem na fantomach i planszach anatomicznych. Obok budowy anatomicznej człowieka słuchacze dowiedzą się jak ważne do prawidłowego funkcjonowania organizmu są dieta i aktywność fizyczna, jak dbać o prawidłową postawę oraz na symulatorach starości zobaczą zmiany funkcjonowania organizmu u osób starszych. Dodatkowo zobaczą w jaki sposób mogą sobie sami poradzić z prostymi dolegliwościami wykorzystując odpowiednie punkty na ciele. W części drugiej- pracy własnej, dzieci i młodzież będą miały za zadanie narysowanie na tabletach graficznych wybranego elementu z budowy człowieka. Na zakończenie każdy uczestnik otrzyma planszę „Piramidę zdrowego żywienia”.

Zadanie 4 – Rzeźba w przekroju
Zajęcia będą się odbywały w pracowni Rzeźby Wydziału Sztuki UTH Rad. Dla każdej grupy wiekowej, program przewiduje realizację trzech ćwiczeń dostosowanych do wieku uczestników:
1. Odlewy niewielkich, prostych form gipsowych, o różnych motywach i tematyce, z form silikonowych. Zastosowanie tego typu form, będzie umożliwiało dość łatwe odlewanie i powielanie odlewów przez dzieci. Uczestnicy przy wsparciu prowadzących, sami będą przygotowywać gips i próbować robić odlewy. Do tego ćwiczenia, będą wykorzystane formy sylikonowe o różnych kształtach i formach, oraz gips ceramiczny.
2. Niewielki obiekt rzeźbiarski lub naczynie, wykonane z gliny samoutwardzalnej. Każdy z uczestników będzie miał do dyspozycji określoną ilość masy samoutwardzalnej. Dzięki
jej właściwościom, uczestnicy po ukończeniu zajęć, będą mogli zabrać powstałe obiekty ze sobą, podobnie jak odlewy z gipsu.
3. Formy biżuteryjne, wykonywane z gliny polimerowej. Dzięki wielobarwnym zestawom gliny polimerowej oraz kilku zestawom wykrojników i stempli, uczestnicy będą mogli wykreować dowolne elementy biżuteryjne. Ze względu na specyfikę materiału jakimi są polimery, należy je utrwalić w temperaturze do 130°C. Do tego celu, wykorzystane zostaną piece do ceramiki. Termin odbioru gotowych prac będzie ustalany indywidualnie dla każdej z grup.

Zadanie 5 – Ekonomia dla bystrzaków
W ramach zadania „Ekonomia dla bystrzaków” zrealizowane zostaną zajęcia dla trzech grup wiekowych. Zajęcia zostały zróżnicowane tematycznie i oddzielnie dla każdego poziomu:
1. Klasy I-III „Księgowe zaklęcia i inne rachunkowe pojęcia”. Warsztaty wprowadzą najmłodszych uczestników w świat rachunkowości i finansów. Zapoznają się z tajnikami tematyki finansów i zawodu księgowego. Przekonają się, że księgowość to nie tylko zawód, ale również narzędzie ułatwiające planowanie życia codziennego nawet w najmłodszym wieku. Dzięki zabawom i quizom oferowanym w ramach warsztatów, przekonają się że otaczający ich świat finansów jest w zasięgu ich ręki.
2. Klasy IV-VI „Rekiny biznesu”. Zajęcia dedykowane są dla wszystkich chętnych, którzy nie boją się ryzyka i są gotowi stać się rekinami biznesu. Dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze specjalistów poznają podstawowe zasady ekonomii i biznesu, które umożliwią im założenie własnej działalności gospodarczej
i pozwolą odnaleźć się na rynku jako młodzi ekonomiści. Uczestnicy warsztatów poznają podstawowe informacje z zakresu ekonomii, przedsiębiorczości, marketingu a także praktycznych narzędzi stosowanych we współczesnej gospodarce.
3. Klasy VII-VIII „Cyberbezpieczeństwo, czyli jak być bezpiecznym w cyfrowym świecie”. Uczniowie w tej grupie wiekowej poznają wiedzę z zakresu funkcjonowania systemu bankowego (jego znaczenia dla społeczeństwa i gospodarki) oraz z zakresu bezpieczeństwa w cyfrowym świecie ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa oszczędzania i korzystania z produktów bankowych za pośrednictwem nowoczesnych aplikacji.