Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Aktualności

SONATA BIS 12

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasza konkurs SONATA BIS 12 na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu badawczego, prowadzącego badania naukowe o charakterze podstawowym.

Czytaj więcej »

MAESTRO 14

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasza konkurs MAESTRO 14 na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych

Czytaj więcej »

I Konkurs HYDROSTRATEG

I konkurs Rządowego Programu Strategicznego Hydrostrateg „Innowacje dla gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej” Celem głównym Programu jest wdrożenie nowych rozwiązań poprawiających efektywność użytkowania i zarządzania

Czytaj więcej »

Konkurs nr 12/2022

Narodowe Centrum Nauki i Rozwoju ogłasza konkurs nr 12/2022 (Runda 1) na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i

Czytaj więcej »

NUTRITECH (I konkurs)

I konkurs programu pn. Program rządowy NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu. Celem głównym programu jest zwiększenie dostępności produktów

Czytaj więcej »

EUREKA nabór w roku 2022

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza nabór wniosków do konkursu EUREKA w 2022 roku. Celem inicjatywy EUREKA jest zwiększanie nowoczesności, produktywności i konkurencyjności przemysłu europejskiego.

Czytaj więcej »

GOSPOSTRATEG – IX konkurs

Strategiczny Program Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” – GOSPOSTRATEG Celem głównym Programu GOSPOSTRATEG jest wzrost

Czytaj więcej »

POLONEZ BIS 2

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasza konkurs POLONEZ BIS 2 na 24-miesięczne projekty badawcze realizowane przez naukowców przyjeżdzających z zagranicy. W konkursie można otrzymać środki na

Czytaj więcej »