Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Aktualności

SONATA BIS 14

Konkurs SONATA BIS 14 jest otwarty dla naukowców, którzy planują zbudować nowy zespół badawczy, prowadzący badania naukowe o charakterze podstawowym. Kierownikami projektów mogą być osoby,

Czytaj więcej »

MAESTRO 16

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasza konkurs MAESTRO 16 na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych

Czytaj więcej »

EUREKA

Celem inicjatywy EUREKA jest zwiększanie nowoczesności, produktywności i konkurencyjności przemysłu europejskiego. W jej ramach finansowane są projekty realizowane przez co najmniej dwóch partnerów z dwóch

Czytaj więcej »

EIG CONCERT-Japan 11 konkurs

European Interest Group (EIG) CONCERT-Japan jest międzynarodową wspólną inicjatywą wspierającą i rozwijającą współpracę w zakresie nauki, technologii i innowacji (STI) między krajami europejskimi a Japonią.

Czytaj więcej »

Doskonała nauka II

Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu

Czytaj więcej »

ERA-NET TRANSCAN-3

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza czwarty konkurs w ramach programu TRANSCAN-3 (Joint Transnational  Call 2024). Obejmuje on finansowanie projektów z tematu: „Combination therapies against

Czytaj więcej »