Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Aktualności

JPIAMR DISTOMOS

Narodowe Centrum Nauki (NCN) we współpracy z siecią JPIAMR ogłasza konkurs na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu oporności na antybiotyki. O finansowanie mogą wnioskować konsorcja międzynarodowe, złożone

Czytaj więcej »

JPND 2023

Narodowe Centrum Nauki we współpracy z siecią EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research (JPND) ogłasza konkurs na międzynarodowe projekty badawcze w zakresie chorób neurodegeneracyjnych

Czytaj więcej »

LIDER XIV

NCBR ogłasza program LIDER XIV skierowany do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem

Czytaj więcej »

NEON II

NCBR ogłasza Wspólne Przedsięwzięcie z PKN ORLEN polegające na  wsparciu badań naukowych oraz prac rozwojowych dla przemysłu rafineryjno – petrochemicznego. Konkurs II dotyczy celu szczegółowego

Czytaj więcej »

SHENG 3

Koordynatorzy dyscyplin ogłaszają międzynarodowy konkurs dwustronny SHENG 3 na polsko-chińskie projekty badawcze. Konkurs SHENG 3 jest organizowany przez Narodowe Centrum Nauki (zwane dalej „NCN”) z

Czytaj więcej »

V konkurs INFOSTRATEG na projekty zamawiane

Program INFOSTRATEG został przygotowany, by wspierać rozwój polskiego potencjału sztucznej inteligencji (SI) poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i blockchain, mających bezpośrednie zastosowanie w praktyce.

Czytaj więcej »

SONATINA 7

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasza konkurs SONATINA 7 na projekty badawcze. Celem konkursu jest wsparcie kariery młodych badaczy, poprzez stworzenie możliwości pełnoetatowego zatrudnienia i prowadzenia

Czytaj więcej »