Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Nauka przez zabawę

Program zajęć

 

W ramach projektu „Nauka przez zabawę” zaplanowano realizację sześciu zadań z zakresu: chemii, matematyki, prawa, fizyki, sztuki i turystyki. Uczestnicy podzieleni zostaną na trzy grupy wiekowe: klasy I-III, klasy IV-VI oraz klasy VII-VIII. Zakres programu zajęć obejmuje:

Zadanie 1 – Spacer po świecie chemii
Na początku zajęć uczestnicy zostaną zapoznani z najważniejszymi zasadami BHP obowiązującymi w laboratorium chemicznym, z prezentacją podstawowego sprzętu laboratoryjnego oraz sposobami jego wykorzystywania. Podczas zajęć wykonywane będą eksperymenty dostosowane, pod względem stopnia trudności i poziomu naukowego, do wieku uczestników. Proponowany zakres tematyczny eksperymentów:
1. Wizualizacja odczynu roztworu wodnego przy użyciu papierków wskaźnikowych oraz zestawu barwników (np. fenoloftaleina, oranż metylowy, indygo karmin, lakmus, błękit metylenowy, błękit bromotymolowy) – rozpoznanie zabarwienia dla odczynu zasadowego, obojętnego, kwaśnego; działanie układu dwóch barwników w szerokim zakresie pH.
2. Przygotowywanie barwników roślinnych z soku owoców i warzyw oraz sprawdzanie ich zdolności alkacymetrycznych.
3. Rozdział chromatograficzny barwników.
4. Ocena odczynu roztworów wodnych oraz szeregu napojów spożywczych przy zastosowaniu pomiarów pehametrycznych.
5. Analiza porównawcza mocy kwasów (kwas solny, octowy, cytrynowy, borowy).
6. Układy dwufazowe ciecz-ciecz – poszukiwanie czynników pozwalających na wytworzenie granicy podziału pomiędzy cieczami (m.in. gęstość, liofilowość / liofobowość).
7. Układy buforowe – definicja, bufor octanowy, badanie buforujących zdolności wody ze zbiorników naturalnych.
8. Roztwory koloidalne – koagulacja pod wpływem czynników chemicznych i mechanicznych.
9. Żelowanie roztworów polimerowych.
10. Zjawiska fizykochemiczne – m.in. osmoza, sublimacja, krystalizacja, fluorescencja.
11. Efektowne reakcje chemiczne z wydzielaniem gazu.
12. Wizualizacja przebiegu reakcji utleniania-redukcji (np. reakcja Tollensa).

Zadanie 2 – Matematyczne łamigłówki
W ramach zaplanowanego zadania zostaną zorganizowane zajęcia warsztatowe z elementami wykładu multimedialnego oraz gry terenowe dla dzieci z trzech grup wiekowych. Program dotyczy ciekawostek ze świata matematycznego. Dzieci poznają ciekawe liczby i inne techniki liczenia (np. soroban), zapoznają się z historią matematyki oraz nauczą się szyfrowania i odczytywania zaszyfrowanych wiadomości. W ramach działania „Matematyczne łamigłówki” przeprowadzone zostaną zajęcia:
1. Dla klas 1-3 „Tajemnice liczb i działania matematyczne”.
2. Dla klas 4-6 „Krótka historia matematyki”.
3. Dla klas 7-8 „Tajne wiadomości- jak je tworzyć i jak je odczytywać”.
W ramach zajęć uczniowie będą rozszerzać swoją wiedzę matematyczną, uczyć się logicznego myślenia, kreatywności, posługiwać się językiem matematyki. Poprzez pracę w grupach nabędą umiejętność współpracy. Zajęcia będą realizowane przez specjalistów z zakresu matematyki. W ramach zadania zakupione zostaną pomoce edukacyjne dla dzieci tablety, materiały zużywalne.

Zadanie 3 – Spacer po krainie prawa
W ramach tego zadania każda grupa wiekowa będzie uczestniczyła w warsztatach dotyczących zagadnień prawniczych.
1. Klasy I-III – ABC praw dziecka.
2. Klasy IV -VI – ABC sądownictwa w Polsce.
3. Klasy VII-VIII – ABC prawa żywnościowego.
Podczas warsztatów specjaliści z dziedziny prawa (nie tylko teoretycy, ale również praktycy – adwokat, radca prawny) w jasny i zrozumiały sposób wyjaśnią uczestnikom trudne zagadnienia związane z prawem. Za pomocą prostych definicji odbędą z uczestnikami niezwykle ciekawy „spacer po krainie prawa”. Wyjaśnią m.in: co to są prawa dziecka?, jaki wpływ ma wiek na prawa dzieci?, jakie prawa zagwarantowane zostały w Konwencji o prawach dziecka?, czy dzieci na całym świecie mają takie same prawa?, jak przedstawia się ustrój sądownictwa w Polsce? co to jest wokanda?, co się dzieje za drzwiami sali rozpraw?, w jaki sposób prawidłowo odczytywać etykiety produktów?, co to jest produkt regionalny?, jak rozpoznać żywność zawierającą w swoim składzie GMP? i wiele innych zagadnień, na które dorośli nie mają czasu odpowiedzieć, a niejednokrotnie nie znają sami tych odpowiedzi.

Zadanie 4 – Świat fizyki
W ramach tego zadania prowadzący zaplanowali zajęcia, które będą prowadzone w dwóch blokach: demonstracyjnym i doświadczalnym. W pierwszym z nich będą prezentowane demonstracje przedstawiające fizykę z najbliższego naszego otoczenia. Będą pokazywane zjawiska, których doświadczamy na co dzień, nie będąc świadomym, że jest to wynik prawa natury. Demonstracje będą tak dobrane i opracowane, aby stanowiły podbudowę merytoryczną do samodzielnego wykonania przez uczestników programu doświadczeń oraz interpretacji ich wyników. Wiele demonstracji będzie wykonywanych przy użyciu najprostszych przedmiotów, które można znaleźć w każdym domu lub jego otoczeniu, po to aby pokazać, że funkcjonowanie przyrody nieożywionej jest wynikiem działania praw natury. Prezentowane zjawiska dostosowane zostaną do wieku uczestników. Zakres tematyczny eksperymentów obejmie:
1. Zjawiska ruchu ciał związane z działaniem i brakiem działania sił.
2. Czynniki powodujące zmiany stanów skupienia substancji.
3. Wpływ parametrów otoczenia takich jak: ciśnienia, temperatury, gęstość na własności i zachowanie się ciał.
4. Zjawiska związane z propagacją fal dźwiękowych i ultradźwiękowych.
5. Zastosowanie zjawisk optycznych w nowoczesnej technice.
6. Rodzaje energii. Przemiany energetyczne.
7. Własności statyczne i dynamiczne cieczy i gazów.
8. Zjawiska elektryczne i magnetyczne.
9. Własności elektryczne i magnetyczne substancji.
10. Zjawiska związane z przepływem prądu elektrycznego.

Zadanie 5 – Radosna sztuka
Zajęcia będą polegały na realizacji własnych projektów przygotowanych pod okiem prowadzących oraz na samodzielnym wykonywaniu odbitek na różnego rodzaju podkładach przez dzieci i młodzież. Będą się odbywały w pracowniach graficznych z wykorzystaniem m.in. takich sprzętów jak: dłuta, prasa graficzna oraz profesjonalne urządzenia graficzne. Na początku zajęć uczestnicy zostaną zapoznani z najważniejszymi zasadami BHP obowiązującymi w pracowni graficznej. Zapoznają się ze specjalistycznym wyposażeniem w narzędzia graficzne oraz sposobami ich wykorzystania. Podczas zajęć wykonywane będą prace graficzne dostosowane pod względem stopnia trudności do wieku uczestników. Efektem będzie odbijanie prac graficznych na różnych materiałach, które uczestnicy będą mogli zabrać ze sobą do domu.

Zadanie 6 – Bezpieczna i zrównoważona turystyka weekendowa
Zajęcia prowadzone będą dla trzech odrębnych grup wiekowych. Każda grupa wiekowa będzie realizowała program dostosowany do potrzeb i możliwości percepcyjnych i fizycznych. Dla klas 1-3 zaplanowano zajęcia z zakresu: ABC bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz „W poszukiwaniu historii miasta” – historia zapisana w legendach. Dla klas 4-6 – „Gry terenowe – bezpieczny wypoczynek na łonie natury” – zajęcia terenowe oraz ABC ratownictwa. Dla klas 7-8 – „Raz pod wodą raz na wodzie” – zasady nurkowania i żeglarstwa oraz ABC ratownictwa wodnego. Zajęcia zostaną przeprowadzone m.in. w Ośrodku nad Zalewem Domaniowskim oraz w Puszczy Kozienickiej