Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

CETPartnership, Joint Call 2023 (2. konkurs)

Joint Call 2023 jest międzynarodowym konkursem ogłoszonym w ramach współfinansowanego Partnerstwa HE, Clean Energy Transition Parntership (CETParntership).

Inicjatywa, a zarazem konkurs obejmuje finansowanie badań na rzecz transformacji energetycznej.

Wnioskodawcą po stronie polskiej może być:

  • Przedsiębiorca  (mikro/małe/średnie/duże przedsiębiorstwo)
  • Grupa przedsiębiorców (min. dwóch przedsiębiorców bez względu na wielkość firmy)
  • Grupa podmiotów (min. 1 przedsiębiorca bez względu na wielkość firmy + min. 1 organizacja badawcza prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę)

Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych. Maksymalne wnioskowane dofinansowanie dla polskiego wnioskodawcy wynosi 700 000 EUR na projekt i jest niezmienne bez względu na liczbę polskich podmiotów.

  • Data ogłoszenia konkursu lub inicjatywy: 20 września 2023 r.
  • Rozpoczęcie naboru wniosków wstępnych (pre-proposals): 20 września 2023 r.
  • Zakończenie naboru wniosków wstępnych (pre-proposals): 22 listopada 2023 r., 14:00 CET
  • Rozpoczęcie naboru wniosków pełnych (full proposals): 25 stycznia 2024 r.
  • Zakończenie naboru wniosków pełnych (full proposals): 27 marca 2024 r., 14:00 CE

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/ncbr/cetpartnership-joint-call-2023-2-konkurs