Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Chips JU Call 2024

Uprzejmie informujemy, że 6 lutego 2024 r. będzie uruchomiony pierwszy międzynarodowy konkurs w ramach partnerstwa Chips Joint Undertaking, następcy partnerstwa Key Digital Technologies (KDT). Jego celem jest m.in.: przyczynienie się do silnego rozwoju przemysłu elektronicznego w Unii Europejskiej, zapewnienie dostępności komponentów i systemów elektronicznych dla kluczowych rynków, utrzymanie Europy w czołówce rozwoju technologii, wypełnienie luki pomiędzy badaniami a eksploatacją, wzmocnienie możliwości innowacyjnych i tworzenie zatrudnienia oraz wzrostu gospodarczego w UE.

Na co:

  • Organizacja badawcza – badanie przemysłowe, prace rozwojowe
  • Przedsiębiorca – badanie przemysłowe, prace rozwojowe

Zakres tematyczny: https://www.chips-ju.europa.eu/noninitiative/

Budżet konkursu:

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 2 242 443,75 euro.

Kurs do przeliczeń: 1 euro = 4,3463 PLN (kurs EBC z dnia otwarcia konkursu, tj. 6 lutego 2024 r.)

Harmonogram konkursu:

  • Planowane rozpoczęcie naboru wniosków międzynarodowych: 6 lutego 2024 r.
  • Zakończenie naboru wniosków międzynarodowych: 14 maja 2024 r. godz. 17:00 CET
  • Planowany termin rozstrzygnięcia: III/IV kwartał 2024 r.
  • Planowany termin zawierania umów międzynarodowych i krajowych: I kwartał 2025 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/ncbr/chips-ju-call-2024