Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Definicja aparatury naukowo-badawczej

Aparatura naukowo-badawcza
Nazwa angielska: Research equipment
Definicja:
Zestawy urządzeń badawczych, pomiarowych lub laboratoryjnych o małym stopniu uniwersalności i
wysokich parametrach technicznych (zazwyczaj wyższych o kilka rzędów dokładności pomiaru w stosunku
do typowej aparatury stosowanej dla celów produkcyjnych lub eksploatacyjnych).
Dodatkowe wyjaśnienia metodologiczne:
Do aparatury naukowo-badawczej nie zalicza się sprzętu komputerowego i innych urządzeń nie
wykorzystywanych bezpośrednio do realizacji prac B+R.
Źródło definicji:
● Definicje pojęć z zakresu statystyki nauki i techniki
Autor: Główny Urząd Statystyczny
Miejsce publikacji: GUS, Warszawa
Pojęcie podrzędne:
● Umorzenie aparatury naukowo-badawczej
● Stopień zużycia aparatury naukowo-badawczej w działalności badawczej i rozwojowej
● Wartość brutto aparatury naukowo-badawczej
Dziedzina:
Nauka, technika i społeczeństwo informacyjne
Osoba odpowiedzialna merytorycznie:
Joanna Betiuk
e-mail: J.Betiuk@stat.gov.pl