Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Konkurs DUT Call 2023 w ramach Driving Urban Transitions

Międzynarodowy konkurs jest ogłaszany w ramach współfinansowanego partnerstwa Horyzont Europa Driving Urban Transitions,  w którym uczestniczy 27 krajów europejskich.

Celem konkursu DUT Call 2023 jest wspieranie ponadnarodowych projektów badawczych i/lub innowacyjnych dotyczących wyzwań z jakimi mierzą się miasta, aby przejść na bardziej zrównoważoną gospodarkę i funkcjonowanie. Tematyka konkursu podzielona jest na trzy ścieżki tematyczne: Positive Energy Districts (PED),  15-minutes City Pathway (15mC), Circular Urban Economies (CUE).

Konkurs jest otwarty dla wielu różnych dyscyplin naukowych oraz projektów interdyscyplinarnych. Jego celem jest wspieranie szerokiego zakresu działań, od badań po innowacje i wdrożenia rozwiązań. Ważnym elementem jest włączenie interesariuszy w projekty oraz o uwzględnienie potrzeb użytkowników przy określaniu celów projektu.

Dofinansowanie można przeznaczyć na: badania podstawowe, badania przemysłowe i prace rozwojowe.

Zakres tematyczny:

 • Positive Energy Districts Pathway (PED)
  • PED topic 1: Energy Resilience and Energy Poverty
  • PED topic 2: Urban Regeneration and Refurbishment
  • PED topic 3: Enabling Systems for Local Energy Transitions: Collaboration and Sustainable Investment
 • 15-minutes City Pathway (15mC)
  • 15mC topic 1: Integrated Policies and Evidence to Reduce Car-dependency
  • 15mC topic 2: Mobility and Planning Policies for Proximity-oriented Developments
  • 15mC topic 3: Empower People for Urban Mobility Transitions
 • Circular Urban Economies Pathway (CUE)
  • CUE topic 1: The Built Environment as a Resource Base
  • CUE topic 2: Knowledge and optimisation of resources flows between urban and rural areas
  • CUE topic 3: Planning and Designing urban areas with Nature: Towards a Regenerative Urbanism

Całkowity budżet konkursu to 1 820 000 EUR

Maksymalne wnioskowane dofinansowanie dla polskiego wnioskodawcy:

 • 200 000 EUR na projekt w przypadku, gdy o dofinansowanie ubiega się wnioskodawca jednopodmiotowy (organizacja prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę lub przedsiębiorca)

lub

 • 475 000 EUR na projekt w przypadku, gdy o dofinansowanie ubiega się grupa podmiotów.

Badania podstawowe maksymalnie 10% wartości projektu krajowego i tylko dla prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę oraz innych podmiotów nie będących przedsiębiorcami (gminy, powiaty, związki międzygminne, związki międzypowiatowe, związki powiatowo-gminne, organizacje pozarządowe).

Poziom dofinansowania uzależniony jest od rodzajów prac przewidzianych w projekcie.

 • Rozpoczęcie naboru wniosków wstępnych: 1 września 2023
 • Zakończenie naboru wniosków wstępnych: 21 listopada 2023, 13:00 CET
 • Zakończenie naboru wniosków pełnych: 30 kwietnia 2024, 13:00 CET
 • Wyniki konkursu: lipiec 2024

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/ncbr/konkurs-dut-call-2023-w-ramach-driving-urban-transitions