Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Konkurs MAPS na wielostronne projekty badawcze

Szwajcarska Narodowa Fundacja Nauki (SNSF) ogłosiła konkurs MAPS (Multilateral Academic Projects) na wielostronne projekty badawcze realizowane przez naukowców ze Szwajcarii we współpracy z zespołami z Polski, Bułgarii, Chorwacji, Węgier i Rumunii. Polskie zespoły w konkursie MAPS finansowane będą ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Naukowczynie i naukowcy w otwartym właśnie konkursie MAPS mogą starać się o granty na realizację projektów z zakresu badań podstawowych, we wszystkich dziedzinach nauki. Konkurs MAPS jest otwarty dla doświadczonych badaczy, którzy w dniu ostatecznego terminu składania wniosków posiadali tytuł doktora co najmniej od czterech lat.

Projekty badawcze w konkursie można zaplanować na okres od 36 do 48 miesięcy, a w ich realizację mogą być zaangażowani badacze i osoby zatrudnione na stanowiskach pomocniczych. Maksymalna wysokość finansowania, jaką może uzyskać pojedynczy zespół z każdego kraju wynosi 350,000 franków. Wszystkie koszty polskiej części projektu pokrywa SNSF. Konkurs nie jest współfinansowany ani przez NCN, ani przez żadną inną polską instytucję. Wniosek w konkursie MAPS składa szwajcarski lider projektu do poniedziałku 1 lipca za pośrednictwem elektronicznego systemu SNSF mySNF. Od polskich wnioskodawców nie wymaga się złożenia odrębnego wniosku w systemie OSF.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2024-04-03-otwarcie-konkursu-maps