Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

M-ERA.NET 3 Call 2024

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza kolejną edycję konkursu M-ERA.NET 3 Call 2024. Konsorcjum w ramach trzeciej edycji programu M-ERA.NET składa się z 49 agencji finansujących badania w 35 państwach. Program jest kontynuacją działań prowadzonych dotychczas w programie M-ERA.NET 2. W ramach programu finansowane będą badania przemysłowe, prace rozwojowe w zakresie:

  • Sustainable advanced materials for energy
  • Innovative surfaces, coatings and interfaces
  • High Performance Composites
  • Functional Materials
  • Materials addressing environmental challenges
  • Next Generation Materials for Advance Electronics

O dofinansowanie mogą starać się mikro firmy, małe i średnie firmy, duże firmy, grupy podmiotów składające się z przedsiębiorców lub przedsiębiorców i organizacji prowadzących badania i upowszechniających wiedzę. Alokacja środków w konkursie wynosi 2 mln zł. Wnioski można składać od 5 marca 2024 r. do 14 maja 2024 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/ncbr/m-eranet-3-call-2024