Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Nowelizacja Ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w kontekście klasyfikacji dziedzin i dyscyplin oraz oświadczeń pracowników

31 stycznia 2023 r. opublikowana została Ustawa z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw.

Zgodnie z jej zapisami:

  1. w przypadku zmiany w klasyfikacji dziedzin i dyscyplin polegającej na zmianie:
    1. nazwy dyscypliny,
    2. przyporządkowania dyscypliny do dziedziny

    osoba prowadząca działalność naukową i osoba biorąca udział w prowadzeniu działalności naukowej SKŁADA oświadczenie o reprezentowanej dyscyplinie (1), w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ww. nowelizacji czyli do 3 marca 2023 r. włącznie (2).

  2. w przypadku wyodrębnienia w klasyfikacji dziedzin i dyscyplin nowej dyscypliny osoba prowadząca działalność naukową i osoba biorąca udział w prowadzeniu działalności naukowej, w ciągu 30 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy (do 3 marca br. włącznie), MOŻE złożyć oświadczenie o reprezentowanej dyscyplinie, bez zachowania 2-letniego okresu od poprzedniego oświadczenia.

3 lutego 2023 r. w module Pracownicy w systemie POL-on została wdrożona funkcjonalność umożliwiająca zarejestrowanie oświadczeń zgodnie z powyższymi ustaleniami.