Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

OPUS 27

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs OPUS 27 na projekty badawcze realizowane przez naukowców na każdym etapie kariery, również dla tych, którzy jeszcze nie mają stopnia doktora. Warunkiem wstępnym udziału w konkursie jest posiadanie w dorobku co najmniej jednej opublikowanej lub przyjętej do druku pracy naukowej, a w przypadku działalności naukowej w obszarze twórczości i sztuki alternatywnie przynajmniej jednego dokonania artystycznego bądź artystyczno-naukowego. Czas trwania projektu może wynosić 12, 24, 36 lub 48 miesięcy. W konkursie OPUS 27 istnieje możliwość ubiegania się o finansowanie projektów badawczych:

– we współpracy z partnerami z zagranicznych instytucji naukowych,

– bez udziału partnerów zagranicznych,

– z wykorzystaniem przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych;

Budżet konkursu wynosi 450 mln zł.

Nabór wniosków trwa do 17 czerwca 2024 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus27