Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

XI polsko-tajwański konkurs

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza do  udziału w jedenastym polsko-tajwańskim konkursie na dwustronne projekty badawcze. Konsorcja złożone z partnerów polskich i tajwańskich mają możliwość uzyskania w konkursie dofinansowania na aplikacyjne projekty badawcze trwające maksymalnie trzy lata. Projekty mogą obejmować badania w obszarach, m. in., neuronauki, efektywności energetycznej, inżynierii  materiałowej, inteligentnego transportu, technologii kwantowej, cyberbezpieczeństwa, badań kosmicznych i półprzewodników.

Nabór wniosków podzielony jest na dwie ścieżki:

  • dla ścieżki 1: organizacja badawcza lub grupa podmiotów złożona z organizacji badawczych. W ścieżce tej dofinansowanie w wysokości 500 000 euro można przeznaczyć na badania podstawowe, badania przemysłowe i prace rozwojowe,
  • dla ścieżki 2: przedsiębiorstwo lub grupa podmiotów złożona z organizacji badawczych i przedsiębiorstw lub z samych przedsiębiorstw. Dofinansowanie w wysokości 900 000 euro można przeznaczyć na badania przemysłowe i prace rozwojowe.

Rozpoczęcie naboru wniosków nastąpi 11.04.2023r, a zakończenie 19.06.2023r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/ncbr/xi-polsko-tajwanski-konkurs