Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Rekrutacja uzupełniająca do II edycji projektu „Nauka przez zabawę”

Szanowni Państwo,

Rekrutacja uzupełniająca dla klas VII-VIII  do II edycji zajęć w ramach projektu „Nauka przez zabawę” odbędzie się w następujących terminach:

Przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych:  21 listopad 2022r.  –  28 lutego 2023r. (do godziny 12)

Ogłoszenie wyników – 28 lutego 2023 roku (informacja o wynikach rekrutacji zostanie przesłana do Państwa za pośrednictwem e-mail)