Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Trwa nabór wniosków „Uczelnie coraz bardziej dostępne”

Trwa nabór wniosków Uczelnie coraz bardziej dostępne

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS),

Priorytet 3 Dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami

Działanie 03.01 Dostępność szkolnictwa wyższego

Celem naboru konkurencyjnego jest niwelowanie barier w dostępie do edukacji na poziomie wyższym dla osób ze szczególnymi potrzebami (w tym osób z niepełnosprawnościami).

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:

https://www.gov.pl/web/ncbr/uczelnie-coraz-bardziej-dostepne