Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu otrzymał dofinansowanie na realizację 4 projektów MEiN

Decyzją Ministra Edukacji i Nauki Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu otrzymał dofinansowanie na realizację 4 projekty,
w tym: 

– w ramach Programu Doskonała Nauka dofinansowanie uzyskały: 

  • Projekt pt.: „Międzynarodowa Konferencja Naukowa Gospodarka światowa – wyzwania XXI wieku”. Kierownik projektu: dr Joanna Bukowska z Wydziału Ekonomii i Finansów. Wartość dofinansowania projektu: 147 570,90 zł. Okres trwania projektu: lata 2022-2024. 
  • Projekt pt. Współczesne wyzwania ekonomii teoria I praktyka”.Kierownik projektu: dr hab. inż. Anna Wolak- Tuzimek, prof. UTH Rad. z Wydziału Ekonomii i Finansów Wartość dofinansowania projektu: 20 955 zł. Realizacja projektu 2022r. 
  • Projekt pt:” Wydanie monografii naukowej Rachunkowość zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. Kierownik projektu: dr hab. Marzanna Lament, prof. UTH Rad. z Wydziału Ekonomii i Finansów. Wartość dofinansowania projektu: 25 740,00 zł.  Realizacja projektu 2022r. 

 –  w ramach Programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki dofinansowanie uzyskał: 

  • Projekt  pt:” Uniwersytet dzieci i młodzieży” przygotowany przez mgr Katarzynę Kośmińską z Działu Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych. Projekt skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (klas I-VIII) z Radomia
    i wojewódzkiego. Zajęcia będą realizowane w 5 blokach tematycznych
    z zakresu: chemii, matematyki, sztuki, medycyny oraz ekonomii. Wartość dofinansowania projektu: 251 259 zł. Okres trwania projektu:  lata 2022-2024. 

Powyższe projekty zostały przygotowane przez osoby merytoryczne przy współpracy z pracownikami Działu Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych.