Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

4. konkurs w ramach Programu INNOGLOBO

Program INNOGLOBO umożliwia podmiotom z Polski nawiązanie współpracy badawczo-rozwojowej (w zakresie różnorodnych obszarów tematycznych) z partnerami zagranicznymi z tych państw świata, z którymi Polska utrzymuje stosunki dyplomatyczne.

W ramach konkursu wnioskodawcy mają możliwość uzyskania finansowania na realizację projektów międzynarodowych o zróżnicowanych budżetach, dotyczących różnorodnych obszarów tematycznych, także zupełnie niszowych. Wymogami stawianymi aplikacjom konkursowym jest uczestnictwo w projekcie przynajmniej jednego partnera zagranicznego oraz wpisywanie się zakresu tematycznego projektu w aktualną Listę Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych.

Składane w konkursie wnioski muszą wpisywać się swoją tematyką w przynajmniej jedną ze specjalizacji znajdujących się na aktualnej Liście Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

Harmonogram konkursu:

  • Rozpoczęcie naboru wniosków: 2 kwietnia 2024 r.
  • Zakończenie naboru wniosków: 30 września 2024 r.
  • Wyniki oceny i publikacja listy rankingowej: II kwartał 2025 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/ncbr/4-konkurs-w-ramach-programu-innoglobo