Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Joint Call: Consequences of Changing Marine Lightscapes 2024

Inicjatywa JPI Oceans we współpracy z agencjami finansującymi m.in. z Polski, Niemiec, Grecji, Irlandii, Norwegii, Malty i Wielkiej Brytanii oraz we współpracy z UN Decade of Ocean Science for Sustainable Development ma na celu osiągnięcie dobrego stanu środowiska europejskich mórz i oceanów działając na rzecz polityk niebieskiej gospodarki i niebieskiego wzrostu tzw. blue economy i blue growth poprzez wypracowanie systemowego podejścia w zakresie polityk i zarządzania wobec współczesnych wyzwań eksploatacji mórz i oceanów.

Tematyka konkursu Consequences of Changing Marine Lightscapes 2024 skupia się na badaniu konsekwencji i zrozumieniu wpływu zmian krajobrazów świetlnych w regionach oceanicznych i przybrzeżnych środowiska morskiego.

Zakres tematyczny:

  • Observing changes in marine lightscapes
  • Causes of change in marine lightscapes
  • Consequences of changing marine lightscapes
  • Managing impacts of changing marine lightscapes

Na co:

Organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę – badania podstawowe (badania podstawowe nie mogą przekraczać 10% wartości wnioskowanego budżetu), badania przemysłowe, prace rozwojowe

Przedsiębiorca – badania przemysłowe, prace rozwojowe

Harmonogram konkursu:

  • Rozpoczęcie naboru wniosków: 02 kwietnia 2024 r.
  • Zakończenie naboru wniosków: 30 maja 2024 r. – 17:00 CEST
  • Wyniki konkursu: listopad/grudzień 2024 r.
  • Publikacja listy rankingowej: grudzień 2024 r.
  • Rozpoczęcie projektów: 1-2 kwartał 2025 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/ncbr/joint-call-consequences-of-changing-marine-lightscapes-2024