Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

EIG CONCERT-Japan 10 konkurs

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza nabór wniosków do konkursu EIG CONCERT-Japan 10.

European Interest Group (EIG) CONCERT-Japan jest międzynarodową wspólną inicjatywą wspierającą i rozwijającą współpracę w zakresie nauki, technologii i innowacji (STI) między krajami europejskimi a Japonią. W ramach tej inicjatywy odbyło się do tej pory 9 konkursów (dwa pierwsze konkursy jako ERA-NET). Konsorcjum międzynarodowe powinno być złożone przynajmniej z trzech podmiotów: jednego z Japonii i dwóch z różnych krajów europejskich.

Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych w zakresie tematycznym: Solutions for Carbon-Neutral Cities

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 800 000 euro. Dofinansowanie udziału partnera(-ów) polskiego(-ich) nie powinno przekroczyć 200 000 euro na projekt. Poziom dofinansowania uzależniony jest od rodzajów prac przewidzianych w projekcie.

Rozpoczęcie naboru wniosków: 23 maja 2023 r.

Zakończenie naboru wniosków: 1 sierpnia 2023 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:https://www.gov.pl/web/ncbr/eig-concert-japan-10-konkurs