Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

EUREKA nabór w roku 2023

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza nabór wniosków do konkursu EUREKA w 2023 roku.

Celem inicjatywy EUREKA jest zwiększanie nowoczesności, produktywności i konkurencyjności przemysłu europejskiego. W jej ramach finansowane są projekty realizowane przez co najmniej dwóch partnerów z dwóch różnych państw członkowskich. Projekty te muszą być ukierunkowane na opracowanie i wdrożenie lub znaczące ulepszenie istniejącej technologii produkcyjnej, wdrożenie nowego produktu lub usługi.

Wnioskodawcą po stronie polskiej może być:

– Mikro/małe/średnie przedsiębiorstwo,

– Grupa podmiotów z mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą jako liderem, z udziałem uczelni/jednostki naukowej i/lub dużego przedsiębiorcy.

Alokacja dla polskich podmiotów wynosi 5 000 000 PLN. Wysokość dofinansowania projektu EUREKI przyznanego przez NCBR (w PLN) nie może przekraczać kwoty określającej udział polskiego partnera w budżecie projektu.

Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych. Projekty muszą być ukierunkowane rynkowo, czyli przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi i muszą mieć cywilny cel. Konkurs nie ma ograniczeń tematycznych.

Rozpoczęcie naboru wniosków: 22 maja 2023 r.

Zakończenie naboru wniosków: 20 października 2023 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/ncbr/eureka-nabor-w-roku-2023