Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

NCBiR ogłosił nowy konkurs w ramach programu FERS „Rozwój kwalifikacji i kompetencji kadry realizującej dydaktykę””

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS)

Priorytet 1 Umiejętności, Działanie 01.05 Umiejętności w szkolnictwie wyższym

Celem naboru konkurencyjnego jest wybór projektów, które najbardziej przyczynią się do podniesienia kwalifikacji lub kompetencji kadry prowadzącej dydaktykę na uczelni, a także kompetencji lub kwalifikacji doktorantów.

DOKUMENTACJA KONKURSOWA