Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

NCBiR ogłosił nowy konkurs w ramach programu FERS „Kształcenie dla branż”

Celem naboru konkurencyjnego jest wsparcie rozwoju kierunków studiów kształcących przyszłe kadry na potrzeby wskazanych w założeniach naboru branż kluczowych dla rozwoju gospodarki, tj. energetyka odnawialna, rolnictwo i przemysł spożywczy, przemysł lotniczo-kosmiczny, transport. Dofinansowanie udzielane jest na realizację kompleksowych programów wsparcia skierowanych do studentów i kadry prowadzącej dydaktykę na kierunkach studiów objętych projektem.

 

Dokumentacja konkursowa