Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Konkurs NCBiR „Kształcenie na potrzeby gospodarki”

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na projekty, w ramach których planowane jest wsparcie rozwoju kierunków studiów kształcących przyszłe kadry na potrzeby gospodarki i rynku pracy.  Dofinansowanie udzielane jest uczelniom na realizację kompleksowych programów wsparcia zawierających co najmniej:

  • tworzenie nowych lub modyfikację istniejących programów kształcenia we współpracy z pracodawcami, praktykami lub podmiotami funkcjonującymi w otoczeniu społeczno-gospodarczym,
  • realizację dodatkowych elementów kształcenia, w tym elementów praktycznych, podnoszących kompetencje studentek i studentów, np. staże, kursy/szkolenia, wizyty studyjne (w tym zagraniczne), zajęcia dodatkowe prowadzone przez praktyków,
  • realizację działań zmierzających do ograniczenia zjawiska przedwczesnego kończenia nauki przez studentów i studentki, np. zajęcia rozwijające kompetencje cyfrowe, zajęcia wyrównawcze,
  • rozwój kompetencji kadry zaangażowanej w realizację procesu kształcenia, m.in. w zakresie kompetencji cyfrowych, rozwoju świadomości i umiejętności na rzecz zielonej transformacji i innych.

Budżet konkursu wynosi 500 mln zł, natomiast termin składania wniosków to 10 lipca – 31 października 2023 r.

Szczegóły dotyczące naboru znajdują się pod adresem: https://www.gov.pl/web/ncbr/ksztalcenie-na-potrzeby-gospodarki-umiejetnosci-w-szkolnictwie-wyzszym