Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

ERA4Health (konkurs HealthEquity 2023)

Partnerstwo ERA4Health (Fostering an European Research Area for Health) jest kontynuacją programów typu ERA-NET (m. in. ERA CVD i HDHL) w nowej perspektywie finansowej Horyzont Europa. Program angażuje 31 instytucji z 23 państw we współpracy, której celem jest stworzenie warunków rozwoju i korzystnej wymiany wiedzy i doświadczeń oraz integracji źródeł finansowania badań w obszarze zdrowia w krajach partnerskich.

ERA4Health stawia sobie za cel:

 • Wsparcie badań medycznych, w tym klinicznych, związanych z zapobieganiem, diagnostyką i leczeniem,
 • Poprawę wykorzystania istniejących technologii medycznych w praktyce klinicznej,
 • Budowę potencjału, w szczególności w prowadzeniu IICS na skalę europejską,
 • Wdrożenie i rozwój Odpowiedzialnych Badań i Innowacji (RRI).
Zakres tematyczny:

Proposals should comprise holistic and multi-disciplinary research, that must include several approaches tackling different aspects, such as:

 • Mapping the current situation of the vulnerable groups with respect to food and built environment for physical activity;
 • Developing and testing innovative interventions/ targeted strategies, that
  • may target the food environment and/or the built environment for physical activity and/or
  • may address illiteracy by increasing knowledge with respect to food, lifestyle and adequate use of digital media and/or
  • may be focused on different settings, including but not limited to day-care, schools,
  • workspace, retirement homes, neighbourhood, and/or
  • may use a life course approach.
 • Evaluating existing interventions, e.g. to identify barriers in the implementation;
 • Assessing the efficiency of policies and fiscal approaches (e.g. taxes and subsidies) that were implemented to enhance healthy diets and physical activity;
 • Expanding the theoretical basis on the systemic barriers to change, e.g. political, economic and/or cultural barriers to increase the effect of interventions.

The research results should have a clear potential to be translated into policy recommendations or actions.

Pełny zakres dostępny jest w dokumencie Call Text w sekcji 3. Aim of the Call.

Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych.

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 1 250 000 euro.

Maksymalny budżet pojedynczego projektu nie może przekroczyć 400 000 euro, niezależnie od liczby partnerów z Polski w tym projekcie.

Harmonogram konkursu:
 • Data ogłoszenia konkursu: 13 stycznia 2023 r.
 • Rozpoczęcie naboru wniosków: 13 stycznia 2023 r.
 • Zakończenie naboru wniosków: 14 marca 2023 r. (15:00, CET)
 • Wyniki konkursu i publikacja listy rankingowej: listopad 2023 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/ncbr/era4health-konkurs-healthequity-2023