Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

III Konkurs Programu ERA-NET ICRAD: International Coordination of Research on Infectious Animal Diseases

Agencje finansujące z Europy i zagranicy z przyjemnością ogłaszają III konkurs na międzynarodowe projekty badawcze i innowacyjne pt.:​ ,,Helminth infections and changing climate: tackling the challenges for animal health”.

Zakres tematyczny:

Research Area 1: Research to improve understanding of anthelmintic resistance  mechanisms, the impacts of anthelmintic resistance on livestock health, and development of  tools to help diagnose, prevent, and manage it.

Research Area 2: Research to increase understanding of the impacts of climate change  and vector borne diseases on animal health, including development of tools to prevent,  prepare and respond to animal health emergencies triggered by climate change.

Research Area 3: Research to support the development of novel and improved vaccine and  diagnostic tools and platforms will be supported, as will research to assess the utility and  efficacy of existing technology platforms. Proposals with a focus on anthelmintic vaccines, or which include an industrial partner are strongly encouraged in this research area.

Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych.

Budżet konkursu wynosi 600 000 EUR. Rekomenduje się, aby maksymalne wnioskowane dofinansowanie przez pojedynczego polskiego Wnioskodawcę w projekcie wynosiło 200 000 EUR. Poziom dofinansowania uzależniony jest od rodzajów prac przewidzianych w projekcie.

Harmonogram konkursu:

  • Rozpoczęcie naboru wniosków: 3 kwietnia 2023
  • Zakończenie naboru wniosków wstępnych: 1 czerwca 2023, 15:00 CEST
  • Zakończenie naboru wniosków pełnych: 4 grudnia 2023, 15:00 CET
  • Wyniki konkursu: kwiecień/maj 2024

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/ncbr/iii-konkurs-programu-era-net-icrad-international-coordination-of-research-on-infectious-animal-diseases