Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Współpraca V4 – Korea (II konkurs)

Celem wspólnego konkursu krajów Grupy Wyszehradzkiej i Republiki Korei (V4-Korea Joint Call for Proposals) jest rozwój współpracy w obszarze nauki i technologii oraz innowacyjności poprzez finansowanie wspólnych projektów.

Zakres tematyczny:

  • Clean Energy
  • Bio and Material fields

Dofinansowanie można przeznaczyć na badania podstawowe, badanie przemysłowe, prace rozwojowe.

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 750 000 euro. Dofinansowanie udziału partnera(-ów) polskiego(-ich) nie powinno przekroczyć 150 000 euro na projekt. Poziom dofinansowania uzależniony jest od rodzajów prac przewidzianych w projekcie.

Harmonogram konkursu:

  • Rozpoczęcie naboru wniosków: 31 marca 2023 r.
  • Zakończenie naboru wniosków: 12 maja 2023 r.
  • Wyniki oceny i publikacja listy rankingowej: lipiec 2023 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/ncbr/wspolpraca-v4–korea-ii-konkurs