Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

III Konkurs w ramach Programu INNOGLOBO

W ramach konkursu wnioskodawcy mają możliwość uzyskania finansowania na realizację projektów międzynarodowych o zróżnicowanych budżetach, dotyczących różnorodnych obszarów tematycznych, także zupełnie niszowych. Wymogami stawianymi aplikacjom konkursowym jest uczestnictwo w projekcie przynajmniej jednego partnera zagranicznego oraz wpisywanie się zakresu tematycznego projektu w aktualną Listę Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

Składane w konkursie wnioski muszą wpisywać się swoją tematyką w przynajmniej jedną ze specjalizacji znajdujących się na aktualnej Liście Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych.

Budżet NCBR przeznaczony na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w ramach 3. konkursu Programu INNOGLOBO wynosi 10 mln zł, przy czym:

  • minimalna kwota dofinansowania zadań realizowanych w ramach projektu przez polskiego Wnioskodawcę  wynosi 400 tys. zł;
  • maksymalna kwota dofinansowania zadań realizowanych w ramach projektu przez polskiego Wnioskodawcę wynosi 1,5 mln zł.

Dla organizacji badawczych (nie będących przedsiębiorcą) poziom dofinansowania – do 100 % kosztów kwalifikowalnych projektu;

Harmonogram konkursu:

  • Rozpoczęcie naboru wniosków: 31/03/2023
  • Zakończenie naboru wniosków: 30/09/2023
  • Wyniki oceny i publikacja listy rankingowej –  II kwartał 2024

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/ncbr/iii-konkurs-w-ramach-programu-innoglobo