Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

JPIAMR IMPACT

Narodowe Centrum Nauki (NCN) we współpracy z siecią JPIAMR ogłasza konkurs na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu oporności na antybiotyki. O finansowanie mogą wnioskować konsorcja międzynarodowe, złożone z co najmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech krajów biorących udział w konkursie. Przynajmniej dwa zespoły muszą pochodzić z krajów członkowskich UE lub z krajów stowarzyszonych. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

Głównym celem konkursu jest podjęcie działań przeciwko narastającemu globalnemu zagrożeniu związanemu z rozprzestrzenianiem się oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe (przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze) poprzez finansowanie międzynarodowych projektów badawczych mających na celu poprawę, porównanie i ocenę skuteczności, opłacalności i wykorzystania istniejących interwencji przeciwko zakażeniom bakteryjnym lub grzybiczym i/lub zaprojektowaniu nowych interwencji przeciwko zakażeniom grzybiczym.

Polskie zespoły mogą składać do NCN wnioski obejmujące wyłącznie badania podstawowe. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora. Projekty można planować na 24 lub 36 miesięcy.

Konkurs jest dwuetapowy, co oznacza, że polskie zespoły we współpracy z partnerami zagranicznymi muszą najpierw przygotować wniosek wstępny i złożyć go do 14 marca 2024 do godz. 14:00 CET za pośrednictwem systemu PT-Outline. Wnioski wstępne będą oceniane merytorycznie przez międzynarodowy zespół ekspertów. Po uzyskaniu pozytywnej oceny konsorcja będą musiały złożyć wnioski pełne do 9 lipca 2024 roku bezpośrednio do sieci, a w ciągu tygodnia od tego momentu – złożyć wniosek krajowy w systemie OSF. Wyniki konkursu będą znane w listopadzie 2024 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/jpiamr-2024