Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Neuron Cofund 2 (IV konkurs 2024)

Program Neuron Cofund 2 angażuje 25 instytucji z 22 państw we współpracę, której celem jest stworzenie warunków rozwoju współpracy, korzystnej wymiany wiedzy i doświadczeń oraz integracji źródeł finansowania badań w obszarze neurobiologii, neurologii i psychiatrii w krajach partnerskich. Realizacja tego zadania jest możliwa dzięki mechanizmom określonym w ramach programu ramowego Horyzont 2020.

Informujemy, że 8 stycznia 2024 r. uruchomiono IV międzynarodowy konkurs w ramach programu Neuron Cofund 2 pt. „Bidirectional brain-body interactions”.

Zakres tematyczny:

Research proposals should cover at least one of the following areas:

 1. Fundamental research on the role of the bidirectional brain-body interaction on the pathogenesis and/or aetiology of neurological and psychiatric diseases. This may include the development of innovative or shared resources and technologies considered of relevance in the context of this call.
 2. Pre-clinical and clinical research to develop new strategies for prevention, diagnosis, therapy, and rehabilitation procedures for diseases in which alterations in brain-body communication constitutes a relevant process of the pathology.

The following research areas are excluded from this call:

 • Neurodegenerative disorders that are addressed by the EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research (JPND)2.
 • Proposals focusing on neuro-oncology.
 • Proposals dealing primarily with periphery organ functions (e.g. lung, sensory organs, liver, cardiovascular, etc.) without specifically focusing on the brain-body interaction aspect.
 • Proposals focusing solely on technological developments in disregard of neurobiological mechanisms.

Pełny zakres informacji, dotyczących zakresu tematycznego (w tym dodatkowe wymagania i wyłączenia) jest dostępny w regulaminie konkursu (Call Text).

Budżet konkursu

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło łączny budżet w wysokości 1 200 000 euro.

Harmonogram konkursu

 • Rozpoczęcie naboru wniosków wstępnych: 8 stycznia 2024 r.
 • Zakończenie naboru wniosków wstępnych: 8 marca 2024 r.
 • Rozpoczęcie naboru wniosków pełnych: 24 maja 2024 r.
 • Zakończenie naboru wniosków pełnych: 28 czerwca 2024 r.
 • Wyniki oceny II etapu i publikacja listy rankingowej: październik/listopad 2024 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/ncbr/neuron-cofund-2-iv-konkurs-2024