Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Nauka dla Społeczeństwa II

Ministerstwo Edukacji i Nauki rozpoczęło nabór wniosków do programu „Nauka dla społeczeństwa”. Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w:

  1. budowaniu współpracy między tymi podmiotami i jednostkami a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej
  2. opracowywaniu i implementacji rozwiązań służących społecznościom lokalnym i regionalnym,
  3. tworzeniu modeli teoretycznych obejmujących swoim obszarem zagadnienia społeczne.

Program obejmuje finansowanie projektów badawczych w następujących obszarach:

– „Doskonałość naukowa”

– „Nauka dla innowacyjności”

– „Humanistyka – Społeczeństwo – Tożsamość”

– „Kultura fizyczna dla aktywnego i zdrowego społeczeństwa”

Projekt może być realizowany przez okres 36 miesięcy i uzyskać dofinansowanie do 2 mln zł.

Nabór wniosków w ramach programu trwa od dnia 11 kwietnia 2023 r. do dnia 12 maja 2023 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nauka-dla-spoleczenstwa-ii