Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Konkurs na niekomercyjne badania kliniczne lub eksperymenty badawcze – badania typu head to head – edycja II

Agencja Badań Medycznych ogłasza konkurs którego głównym celem jest dostarczenie danych naukowych na temat najskuteczniejszych leków i procedur medycznych dostępnych dla pacjentów, a także opracowanie nowych standardów leczenia, diagnostyki, rehabilitacji lub profilaktyki w ramach prowadzonych niekomercyjnych badań klinicznych lub eksperymentów badawczych.

Projekty składane w ramach Konkursu muszą posiadać status:

  • niekomercyjnych badań klinicznych, dotyczących oceny skutków działania produktu leczniczego
  • eksperymentów badawczych obejmujących ocenę skutków zastosowania procedur medycznych

Nabór wniosków w systemie trwa od:

  • I runda: od dnia 10 marca 2023 r. do dnia 18 kwietnia 2023 r
  • II runda: od dnia 18 kwietnia 2023 r. do dnia 23 maja 2023 r

Środki finansowe przeznaczone na konkurs to 200 mln PLN (po 100 mln PLN na każdą rundę)

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://abm.gov.pl/pl/konkursy/aktualne-nabory-1/1959,Konkurs-na-niekomercyjne-badania-kliniczne-lub-eksperymenty-badawcze-badania-typ.html