Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Tworzenie i rozwój Regionalnych Centrów Medycyny Cyfrowej

Agencja Badań Medycznych w ramach konkursu dofinansuje projekty przewidujące utworzenie i rozwój Regionalnych Centrów Medycyny Cyfrowej (RCMC). Inicjatywa ma na celu stworzenie zaplecza infrastrukturalnego, kadrowego oraz systemowego umożliwiającego docelowo powstanie Sieci Regionalnych Centrów Medycyny Cyfrowej co powinno się przełożyć się na zwiększenie liczby badań naukowych ze szczególnym uwzględnianiem badań klinicznych, a także na stworzenie korzystnych warunków do rozwoju innowacyjnych technologii lekowych, informatycznych i innych mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

W konkursie mogą brać udział podmioty, posiadające w swej strukturze już istniejące lub tworzone jedno Centrum Wsparcia Badań Klinicznych.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wyłonionych w ramach konkursu wynosi
300 mln złotych. Nabór wniosków w systemie ABM trwa od 15 marca do 31 maja 2023 r. do 31.05.2023 r. 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://abm.gov.pl/pl/konkursy/aktualne-nabory-1/1918,Tworzenie-i-rozwoj-Regionalnych-Centrow-Medycyny-Cyfrowej.html