Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Nauka dla Społeczeństwa

Nauka dla Społeczeństwa –  program Ministra Edukacji i Nauki

Celem programu  jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych instytucji działających na rzecz upowszechniania nauki. Dofinansowaniem w wysokości od 100 tys. do 2 mln zł mogą zostać objęte projekty stawiające na współpracę instytucji naukowych z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i otoczeniem gospodarczym.

Program obejmuje wsparcie finansowe projektów w trzech filarach:

  • Doskonałość naukowa – wsparcie projektów, które mają na celu m.in podnoszenie jakości badań naukowych, podejmowanie nowych i ważnych dla rozwoju społeczno-gospodarczego tematów badawczych, umiędzynarodowienie polskiej nauki, zwiększenie jej rozpoznawalności i kształtowanie jej odbioru społecznego;
  • Nauka dla innowacyjności – wsparcie projektów zwiększających efektywność współpracy nauki z otoczeniem gospodarczym, wspierających innowacyjność oraz komercjalizację wyników badań naukowych i prac rozwojowych, upowszechniających wiedzę na temat związków między nauką, innowacyjnością i gospodarką;
  • Humanistyka – Społeczeństwo – Tożsamość – wsparcie projektów popularyzujących innowacyjne i interdyscyplinarne badania w obszarze humanistyki, promujących postawy patriotyczne, tradycje narodowe regionalne, a także badających źródła kultury polskiej w kraju i za granicą.

W ramach programu Nauka dla Społeczeństwa dofinansowanie na realizację projektów, mogą uzyskać min: uczelnie, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze, międzynarodowe instytuty naukowe działające na terytorium RP.

Nabór wniosków do programu jest prowadzony w trybie ciągłym. Wnioski należy składać przez Zintegrowany System Usług dla Nauki − Obsługa Strumieni Finansowania (OSF) na stronie osf.opi.org.pl.

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 01.07.2021  do pobrania ze strony:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nauka-dla-spoleczenstwa–nowy-program-ministra-edukacji-i-nauki