Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

QuantERA Call 2023

QuantERA II ERA-NET Cofund in Quantum Technologies – QuantERA Call 2023

QuantERA II ERA-NET Cofund in Quantum Technologies to konsorcjum organizacji finansujących i wspierających badania  w dziedzinie technologii kwantowych w Europie. QuantERA Call 2023 to wspólny międzynarodowy konkurs do składania wniosków badawczych w ramach Quantum Information and Communication Sciences and Technologies.

Zakres tematyczny:
  • Quantum communication
  • Quantum simulation
  • Quantum computation
  • Quantum information sciences
  • Quantum metrology sensing and imaging

Pełny zakres informacji, dotyczących zakresu tematycznego (w tym dodatkowe wymagania i wyłączenia) jest dostępny w regulaminie konkursu (QuantERA Call 2023 – Announcement).

Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych.

Harmonogram konkursu
  • Data ogłoszenia konkursu: 26 stycznia 2023 r.
  • Rozpoczęcie naboru wniosków: 26 stycznia 2023 r.
  • Zakończenie naboru wniosków: 11 maja 2023 r.
  • Wyniki oceny i publikacja listy rankingowej: grudzień 2023 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronach:

https://www.gov.pl/web/ncbr/quantera-ii-era-net-cofund-in-quantum-technologies

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/quantera2023