Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

VI polsko-turecki konkurs

Zapraszamy do udziału w szóstym polsko-tureckim konkursie organizowanym w ramach współpracy naukowo-badawczej między Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) a Radą ds. Badań Naukowych i Technologicznych Turcji (TÜBİTAK).  Konkurs skierowany jest do organizacji badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw z Polski i Turcji. Konsorcja złożone z partnerów polskich i tureckich mają możliwość uzyskania w konkursie dofinansowania na projekty obejmujące badania w wybranych obszarach, zgodnie z informacjami w ogłoszeniu konkursu i dokumentacji konkursowej.

Dla kogo:
 • Przedsiębiorcy (MŚP i duże przedsiębiorstwa)
 • Konsorcja zrzeszające co najmniej jednego przedsiębiorcę i co najmniej jedną organizację prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę
 • Konsorcja zrzeszające więcej niż jedno przedsiębiorstwo

Konsorcjum może liczyć maksymalnie trzech członków.

Na co:

Dofinansowanie realizacji projektu może być przeznaczone na:

 1. badania przemysłowe – w rozumieniu art. 2 pkt 85 rozporządzenia nr 651/2014;
 2. prace rozwojowe – w rozumieniu art. 2 pkt 86 rozporządzenia nr 651/2014;
Zakres tematyczny:
 • Health: Pharmaceuticals, Biomaterials, Medical Diagnostic Kits;
 • Advanced Material Technologies: Biomaterials, Polymers, and Plastics;
 • Food and Agriculture: Food Processing and Production Technologies, Food Biotechnology;
 • Energy: Energy Storage, Renewable Energy (including hydrogen energy, solar energy, and biomass).
Harmonogram konkursu:
 • Rozpoczęcie naboru wniosków: 20.12.2023 r.
 • Zakończenie naboru wniosków: 04.03.2024 r.
 • Wyniki konkursu – publikacja ostatecznej listy rankingowej: 12.2024 r.
 • Początek realizacji projektów: 01.2025 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/ncbr/vi-polsko-turecki-konkurs