Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

DAINA 3

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs dwustronny DAINA 3 na polsko-litewskie projekty badawcze. Konkurs jest organizowany przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) oraz Litewską Radę Naukową (Research Council of Lithuania, RCL).

Niniejsze ogłoszenie określa zasady przyznawania środków finansowych na zadania badawcze realizowane przez polskie zespoły badawcze. Warunki przyznawania środków na zadania realizowane przez zespoły litewskie określa RCL.

Konkurs jest skierowany do polskich zespołów badawczych, które wspólnie z zespołem litewskim wystąpią z wnioskiem o finansowanie projektu badawczego z zakresu badań podstawowych.

W konkursie DAINA 3 można otrzymać środki na wynagrodzenie dla zespołu badawczego, stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji polskiej części projektu badawczego.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w ramach polsko-litewskich projektów badawczych w konkursie DAINA 3 wynosi 16 mln zł.

Projekty DAINA należy rozplanować na 36 miesięcy. Maksymalna wysokość finansowania dla polskiej części projektu to 1 mln zł. W budżecie można uwzględnić środki na wynagrodzenie pełnoetatowe dla kierownika projektu oraz dla zespołu badawczego (w tym osoby na stanowiskach typu post-doc), stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji polskiej części projektu badawczego.

Nabór wniosków w systemie OSF trwa do 15 marca 2024 r. do godziny 16:00 CET. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w listopadzie 2024 r. Planowany początek realizacji projektów to styczeń 2025 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/daina3